Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

10. Grain maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

..

..

0

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

220

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

24

7 020

3,6

1 290

9 100

13,6

Hallands

3

..

..

130

..

..

Västra Götalands

1

..

..

10

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

0

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

7 170

3,9

1 180

8 500

12,3

Götalands mellanbygder

8

..

..

390

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

35

6 960

3,4

1 620

11 300

11,4

2018

32

4 180

4,1

1 110

4 600

14,2

2017

39

7 330

3,8

1 190

8 800

12,0

2016

37

8 030

4,0

1 710

13 800

16,2

2015

36

5 760

4,1

1 330

6 400

13,5

2014

35

7 400

3,3

950

7 100

14,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

6 540

1,7

1 260

8 100

6,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.