Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Spannmål totalt. Areal och totalskörd 2019

11. Cereals for the production of grain. Area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

105

28 370

148 500

2,5

Uppsala

253

84 290

499 300

1,1

Södermanlands

197

55 600

326 000

1,6

Östergötlands

316

89 480

639 900

1,1

Jönköpings

85

12 080

50 500

6,5

Kronobergs

63

6 560

29 400

5,5

Kalmar

166

29 270

159 300

2,5

Gotlands

160

32 200

164 700

2,1

Blekinge

70

8 850

55 700

3,2

Skåne

588

210 200

1 626 600

0,7

Hallands

171

41 570

257 600

2,0

Västra Götalands

575

199 880

1 257 100

1,1

Värmlands

131

28 180

148 800

2,7

Örebro

162

47 920

304 100

1,8

Västmanlands

182

55 350

314 900

1,5

Dalarnas

96

17 660

80 600

4,3

Gävleborgs

98

14 110

48 400

4,8

Västernorrlands

45

3 520

9 700

6,6

Jämtlands

39

1 530

4 600

3,6

Västerbottens

79

7 700

24 900

5,8

Norrbottens

55

3 020

8 400

2,8

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

533

178 020

1 390 500

0,7

Götalands mellanbygder

485

115 500

720 100

1,4

Götalands norra slättbygder

710

239 980

1 654 200

0,9

Svealands slättbygder

943

284 600

1 675 900

0,6

Götalands skogsbygder

426

85 010

409 300

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

237

46 400

225 400

2,7

Nedre Norrland

167

17 370

55 900

4,1

Övre Norrland

135

10 720

33 300

4,4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

3 636

977 050

6 147 700

0,4

2018

3 607

922 100

3 260 100

0,6

2017

3 701

993 100

5 958 400

0,4

2016

3 637

1 004 680

5 480 500

0,4

2015

3 622

1 019 310

6 168 800

0,4

2014

3 620

1 023 640

5 782 500

0,5

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

992 570

5 330 100

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.