Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

14. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

46

3 020

1,6

2 220

6 700

1,6

Uppsala

116

2 830

2,0

5 070

14 300

2,0

Södermanlands

95

3 220

1,5

4 920

15 800

1,5

Östergötlands

202

3 280

1,6

12 330

40 400

1,6

Jönköpings

15

..

..

440

..

..

Kronobergs

7

..

..

110

..

..

Kalmar

62

2 880

1,9

2 670

7 700

1,9

Gotlands

88

2 570

2,7

3 670

9 400

2,7

Blekinge

29

2 930

4,9

740

2 200

4,9

Skåne

422

4 350

0,5

43 360

188 500

0,5

Hallands

82

3 920

1,8

3 500

13 700

1,8

Västra Götalands

258

3 710

1,2

13 280

49 300

1,2

Värmlands

19

..

..

460

..

..

Örebro

78

3 750

1,4

3 880

14 500

1,4

Västmanlands

60

2 540

3,0

2 580

6 500

3,0

Dalarnas

18

..

..

300

..

..

Gävleborgs

1

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

401

4 360

0,5

36 690

160 100

0,5

Götalands mellanbygder

247

3 500

1,4

15 710

55 000

1,4

Götalands norra slättbygder

410

3 570

1,0

23 500

83 900

1,0

Svealands slättbygder

406

3 110

0,9

18 750

58 200

0,9

Götalands skogsbygder

87

3 230

2,6

3 240

10 500

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

47

2 680

4,0

1 690

4 500

4,0

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

1 598

3 740

0,4

99 580

372 800

0,4

2018

1 553

2 340

0,8

86 590

202 700

0,8

2017

1 630

3 430

0,4

105 480

361 300

0,5

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 290

0,2

88 640

291 600

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.