Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

15. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

260

..

..

Uppsala

14

..

..

520

..

..

Södermanlands

8

..

..

460

..

..

Östergötlands

14

..

..

430

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

..

..

Kalmar

-

..

..

20

..

..

Gotlands

19

..

..

460

..

..

Blekinge

-

..

..

10

..

..

Skåne

5

..

..

190

..

..

Hallands

1

..

..

40

..

..

Västra Götalands

7

..

..

510

..

..

Värmlands

4

..

..

130

..

..

Örebro

8

..

..

240

..

..

Västmanlands

12

..

..

330

..

..

Dalarnas

-

..

..

20

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

130

..

..

Götalands mellanbygder

19

..

..

510

..

..

Götalands norra slättbygder

15

..

..

710

..

..

Svealands slättbygder

54

1 770

4,0

1 860

3 300

4,1

Götalands skogsbygder

10

..

..

230

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

110

1 740

3,2

3 570

6 200

4,3

2018

237

1 470

2,1

9 000

13 200

2,2

2017

189

1 960

2,0

6 630

13 000

2,0

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,5

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

1 880

0,9

8 370

15 400

0,9


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.