Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

20. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

..

..

Uppsala

2

..

..

60

..

..

Södermanlands

5

..

..

220

..

..

Östergötlands

11

..

..

800

..

..

Jönköpings

1

..

..

90

..

..

Kronobergs

6

..

..

130

..

..

Kalmar

75

9 770

2,5

5 130

50 100

2,8

Gotlands

42

12 650

3,3

2 910

36 900

3,3

Blekinge

13

..

..

670

..

..

Skåne

72

12 800

3,6

6 170

79 000

4,8

Hallands

44

11 930

2,0

2 950

35 200

3,0

Västra Götalands

14

..

..

820

..

..

Värmlands

3

..

..

150

..

..

Örebro

2

..

..

50

..

..

Västmanlands

4

..

..

80

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72

12 700

2,6

4 190

53 200

4,5

Götalands mellanbygder

148

11 330

2,4

11 710

132 700

2,5

Götalands norra slättbygder

14

..

..

1 070

..

..

Svealands slättbygder

18

..

..

630

..

..

Götalands skogsbygder

44

10 850

4,9

2 740

29 700

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

60

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

299

11 570

1,7

20 390

235 900

1,9

2018

293

7 860

2,3

17 290

135 800

2,5

2017

289

11 200

1,5

16 800

188 200

1,7

2016

238

12 170

2,2

15 740

191 600

2,8

2015

263

10 600

2,0

15 650

165 900

2,3

2014

242

11 450

2,3

15 670

179 400

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

10 660

0,9

16 230

172 200

1,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).