Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

23. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha2

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton2

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

..

0

..

..

Kalmar

25

40 340

40 170

1,1

890

35 800

1,1

Gotlands

-

..

..

..

0

..

..

Blekinge

28

41 740

41 580

1,6

1 850

76 700

1,6

Skåne

84

43 110

42 930

1,0

4 470

192 000

1,0

Hallands

-

..

..

..

50

..

..

Västra Götalands

1

..

..

..

90

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

..

..

..

0

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

..

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

..

880

..

..

Götalands mellanbygder

117

41 980

41 810

0,9

5 990

250 400

0,9

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

90

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

10

..

..

Götalands skogsbygder

5

..

..

..

400

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

..

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

138

42 250

42 080

0,9

7 370

309 900

0,9

2018

146

34 710

34 570

1,7

7 920

273 900

1,7

2017

174

43 700

43 530

1,6

7 480

325 500

1,6

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

42 200

42 030

0,6

6 980

291 400

0,6


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.