Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

24. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar2

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

2 770

9,5

28 850

4,5

79 900

10,5

Uppsala

38

2 740

8,0

35 750

5,9

98 000

10,0

Södermanlands

37

2 590

6,3

37 750

5,3

97 800

8,3

Östergötlands

77

3 070

5,5

62 170

2,9

190 900

6,2

Jönköpings

45

3 810

5,0

52 700

4,3

201 000

6,6

Kronobergs

29

3 360

4,8

28 720

4,9

96 600

6,8

Kalmar

50

3 860

8,0

55 820

4,0

215 600

9,0

Gotlands

44

2 960

6,8

31 890

4,9

94 400

8,3

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

94

3 790

5,6

73 860

4,2

279 900

7,1

Hallands

55

4 240

5,7

37 000

5,3

157 000

7,8

Västra Götalands

142

3 390

3,8

139 020

3,5

471 400

5,2

Värmlands

51

3 780

7,3

43 030

8,9

162 700

11,5

Örebro

38

2 760

6,6

27 850

4,1

77 000

7,7

Västmanlands

22

2 420

15,3

20 450

7,0

49 500

16,8

Dalarnas

38

3 190

19,4

20 430

18,2

65 100

26,6

Gävleborgs

45

3 260

9,3

37 590

2,8

122 600

9,8

Västernorrlands

37

2 560

7,6

27 260

15,0

69 700

16,8

Jämtlands

46

2 990

6,7

28 560

2,3

85 400

7,1

Västerbottens

51

2 580

5,9

39 790

4,2

102 800

7,2

Norrbottens

26

2 940

8,2

20 510

4,5

60 400

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

76

4 310

6,7

35 540

6,1

153 100

9,1

Götalands mellanbygder

113

3 710

5,4

102 120

2,6

378 600

6,0

Götalands n:a slättbygder

118

3 350

4,4

97 610

2,4

326 700

5,0

Svealands slättbygder

161

2 910

4,6

155 580

2,6

452 700

5,2

Götalands skogsbygder

220

3 530

2,6

242 450

2,1

856 800

3,4

Mell. Sveriges skogsbygder

103

3 030

7,1

74 670

7,6

226 500

10,4

Nedre Norrland

119

2 910

5,3

90 550

5,8

263 800

7,9

Övre Norrland

93

2 770

4,5

64 680

2,8

179 400

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

1 003

3 280

1,7

862 370

1,2

2 831 700

2,1

2018

1 164

2 200

1,7

872 440

0,9

1 920 500

1,9

2017

962

3 060

1,7

797 330

1,2

2 443 600

2,1

2016

953

2 940

1,8

805 460

1,4

2 367 900

2,3

2015

912

3 200

2,4

862 820

1,2

2 760 400

2,6

2014

726

2 920

1,9

878 000

1,2

2 567 000

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

2 940

0,8

840 080

0,5

2 464 820

1,0


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.