Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2019

26. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2019

 

Område

Total inbärgad vall-skörd,
kg/ha

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vall-skörd,
ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 600

11,6

132 900

12,4

Uppsala

4 460

8,5

159 500

10,3

Södermanlands

3 910

8,3

147 500

9,9

Östergötlands

5 150

7,0

320 400

7,6

Jönköpings

5 820

4,9

307 000

6,5

Kronobergs

6 210

7,6

178 300

9,0

Kalmar

5 590

8,0

312 100

9,0

Gotlands

4 280

6,9

136 600

8,4

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

6 510

6,0

480 900

7,3

Hallands

7 840

5,8

290 000

7,8

Västra Götalands

5 970

4,8

830 400

5,9

Värmlands

5 530

9,3

238 000

12,9

Örebro

4 390

10,1

122 300

10,9

Västmanlands

3 700

12,9

75 700

14,7

Dalarnas

4 060

14,2

82 900

23,1

Gävleborgs

4 810

8,9

180 700

9,4

Västernorrlands

3 880

10,6

105 700

18,4

Jämtlands

3 980

6,0

113 600

6,4

Västerbottens

3 920

7,2

156 100

8,4

Norrbottens

3 950

7,8

80 900

9,0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 830

7,7

278 400

9,9

Götalands mellanbygder

5 620

5,3

574 100

5,9

Götalands norra slättbygder

6 210

5,1

606 500

5,7

Svealands slättbygder

4 590

4,8

714 100

5,5

Götalands skogsbygder

5 760

2,9

1 397 200

3,6

Mell. Sveriges skogsbygder

4 250

6,1

317 200

9,7

Nedre Norrland

4 230

5,5

382 700

8,0

Övre Norrland

3 960

4,9

256 400

5,7

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

5 240

1,8

4 515 200

2,1

2018

3 770

1,7

3 286 400

1,9

2017

5 110

2,0

4 074 100

2,3

2016

4 910

2,1

3 952 600

2,6

2015

5 210

2,4

4 494 100

2,7

2014

4 970

2,1

4 362 800

2,5

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

4 850

0,9

4 064 480

1,0


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).