Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2019, procent

28. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2019, percent

 

Område

Antal

företag1

 

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

Andel

betesvall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

81,1

3,6

16,8

3,7

2,0

1,0

Uppsala

44

75,4

4,5

18,7

3,6

5,9

2,9

Södermanlands

40

79,4

4,2

18,2

4,2

2,4

1,4

Östergötlands

78

85,3

2,4

14,1

2,4

0,6

0,4

Jönköpings

49

84,5

3,6

15,4

3,6

0,1

0,1

Kronobergs

30

83,3

4,1

16,7

4,1

0,0

0,0

Kalmar

55

84,8

3,4

9,6

1,8

5,5

3,3

Gotlands

45

86,8

4,2

9,7

3,1

3,6

3,5

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

111

75,5

3,2

19,9

2,7

4,6

2,4

Hallands

61

79,6

4,2

17,8

3,7

2,7

2,4

Västra Götalands

154

75,6

2,6

18,8

1,9

5,6

2,5

Värmlands

57

70,3

6,2

25,8

6,1

4,0

2,5

Örebro

41

79,1

3,2

18,6

2,9

2,4

1,4

Västmanlands

23

77,0

5,4

19,9

4,8

3,1

1,4

Dalarnas

42

61,5

11,2

25,1

4,1

13,3

10,0

Gävleborgs

46

85,5

2,4

13,0

2,1

1,5

1,4

Västernorrlands

37

74,0

11,1

24,9

11,3

1,1

0,7

Jämtlands

49

89,0

2,0

8,7

1,9

2,2

1,3

Västerbottens

54

84,9

3,5

8,3

1,3

6,8

3,4

Norrbottens

29

84,7

3,8

10,2

2,5

5,1

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

91

73,9

4,5

19,9

3,6

6,2

3,7

Götalands mellanbygder

119

86,3

2,2

11,9

2,0

1,8

1,3

Götalands n:a slättbygder

124

82,8

2,0

15,2

1,9

1,9

1,1

Svealands slättbygder

176

78,0

2,0

19,2

1,9

2,8

0,8

Götalands skogsbygder

239

79,0

1,7

16,6

1,4

4,5

1,5

Mell. Sveriges skogsbygder

114

69,0

5,2

23,9

3,7

7,1

3,9

Nedre Norrland

121

82,1

4,7

16,7

4,8

1,2

0,6

Övre Norrland

101

84,5

2,4

9,0

1,3

6,5

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

1 085

79,4

0,9

16,8

0,9

3,8

0,7

2018

1 270

83,1

0,7

14,7

0,7

2,2

0,4

2017

1 069

77,0

0,9

17,2

0,8

5,8

0,8

2016

1 079

76,5

1,1

16,5

0,7

7,0

1,0

2015

1 035

80,2

.

14,9

.

4,9

.

2014

846

79,1

.

14,4

.

6,5

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).