Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

33. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 19021

33. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1902)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal1

 

Vårvete

Grönfoderareal1

 

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,2

0,2

30

94,0

 

..

..

..

..

 

Uppsala

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

 

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

4,4

2,6

100

60,1

 

Östergötlands

0,0

0,0

10

60,8

 

6,8

5,5

140

80,6

 

Jönköpings

2,7

1,6

60

59,1

 

..

..

..

..

 

Kronobergs

16,6

11,1

140

67,0

 

11,0

4,0

60

36,5

 

Kalmar

3,4

1,1

470

30,5

 

12,2

6,0

130

48,9

 

Gotlands

0,3

0,3

30

93,8

 

4,1

1,6

170

37,6

 

Blekinge

0,0

..

0

..

 

0,1

0,0

0

38,3

 

Skåne

0,1

0,0

120

42,7

 

2,7

2,0

120

74,0

 

Hallands

0,0

..

0

..

 

1,9

1,2

50

64,3

 

Västra Götalands

0,0

0,0

20

54,4

 

0,4

0,1

30

25,2

 

Värmlands

4,0

3,0

250

73,9

 

0,0

..

0

..

 

Örebro

0,0

0,0

0

35,8

 

2,7

1,2

110

43,6

 

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

1,4

1,2

60

87,9

 

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,7

0,4

20

48,2

 

Gävleborgs

0,0

..

0

..

 

0,4

0,2

10

54,4

 

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

40

37,9

 

0,5

0,1

30

25,9

 

Götalands mellanbygder

0,9

0,3

460

31,5

 

3,8

1,4

260

37,6

 

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

30

40,5

 

0,8

0,2

50

20,2

 

Svealands slättbygder

0,2

0,1

270

68,5

 

0,9

0,5

180

49,7

 

Götalands skogsbygder

1,8

0,7

320

38,9

 

10,3

2,9

550

28,1

 

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0,0

0

36,4

 

2,8

1,1

110

41,0

 

Nedre Norrland

5,6

1,2

70

20,5

 

3,3

1,1

60

34,0

 

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,3

0,1

1 280

22,2

 

2,9

0,5

1 420

15,9

 

2018

0,9

0,1

2 600

15,2

 

6,9

0,5

5 970

7,0

 

2017

0,4

0,2

1 530

40,1

 

3,7

0,8

2 460

20,6

 

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

 

2015

0,1

.

570

19,2

 

2,5

.

1 610

19,4

 

2014

0,1

.

450

26,0

 

1,7

.

1 250

17,6

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 19021

33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1902)

 

Område

Råg

Grönfoderareal1

 

Höstkorn

Grönfoderareal1

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,4

0,9

40

62,6

 

0,7

0,6

20

78,7

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

12,0

4,6

90

38,1

 

2,1

1,7

50

80,9

Gotlands

8,1

4,7

90

58,1

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

1,5

0,6

210

40,5

 

0,2

0,1

10

50,2

Hallands

4,8

2,7

70

56,2

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,8

0,3

60

37,6

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,2

1,2

240

38,2

 

0,3

0,1

10

50,2

Götalands mellanbygder

1,9

0,8

170

41,3

 

0,6

0,5

50

82,9

Götalands norra slättbygder

1,0

0,3

100

32,9

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,8

0,2

30

31,1

 

0,2

0,0

10

7,3

Götalands skogsbygder

2,5

1,1

60

43,3

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,7

0,4

580

20,4

 

0,4

0,2

80

52,4

2018

0,4

0,2

80

43,5

 

2,6

1,0

390

37,8

2017

1,4

0,5

300

34,3

 

0,9

0,5

180

49,4

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

.

120

26,3

 

0,9

.

140

42,6

2014

0,8

.

220

27,6

 

0,0

.

10

25,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 19021

33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1902)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal1

 

Havre

Grönfoderareal1

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

8,6

5,3

220

61,2

Uppsala

0,5

0,2

140

48,5

 

0,7

0,4

50

61,2

Södermanlands

0,1

0,1

10

52,4

 

7,4

3,8

420

51,8

Östergötlands

2,6

1,3

320

52,6

 

5,2

2,6

360

49,4

Jönköpings

22,3

4,8

1 500

21,5

 

40,3

6,4

1 750

15,9

Kronobergs

14,5

3,7

490

25,4

 

22,1

5,5

530

25,0

Kalmar

14,6

3,6

1 210

25,1

 

7,7

3,6

130

47,0

Gotlands

3,1

1,0

260

33,1

 

7,9

3,5

120

44,3

Blekinge

4,2

2,6

110

62,2

 

..

..

..

..

Skåne

1,4

0,5

960

33,5

 

5,4

2,2

480

41,4

Hallands

3,2

1,7

500

55,1

 

2,3

1,3

120

57,5

Västra Götalands

0,4

0,1

140

40,3

 

0,8

0,2

440

30,9

Värmlands

1,3

0,7

100

51,4

 

6,4

2,1

710

33,1

Örebro

6,1

3,5

770

57,8

 

4,7

1,9

540

40,6

Västmanlands

0,5

0,5

80

96,4

 

0,5

0,5

60

96,2

Dalarnas

0,1

0,0

10

26,9

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

4,7

3,1

390

65,6

 

10,8

8,4

300

77,9

Västernorrlands

10,3

4,0

300

38,6

 

..

..

..

..

Jämtlands

18,3

2,3

320

12,3

 

..

..

..

..

Västerbottens

4,0

1,9

290

48,4

 

20,3

7,9

150

38,6

Norrbottens

2,3

1,1

60

45,2

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,7

0,4

400

62,7

 

0,3

0,1

20

20,9

Götalands mellanbygder

4,1

1,0

1 390

23,6

 

11,1

3,7

520

33,2

Götalands norra slättbygder

0,4

0,2

160

37,7

 

0,6

0,2

280

26,3

Svealands slättbygder

0,3

0,1

260

33,8

 

2,7

0,7

1 230

27,9

Götalands skogsbygder

11,1

1,7

3 450

15,5

 

12,5

2,0

2 900

16,0

Mell. Sveriges skogsbygder

5,2

2,7

770

51,7

 

7,5

2,2

960

29,0

Nedre Norrland

7,7

2,2

970

28,6

 

17,9

9,5

480

53,0

Övre Norrland

3,8

1,5

370

39,0

 

14,2

5,8

170

40,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2,9

0,3

8 100

11,2

 

4,6

0,5

6 750

11,2

2018

9,4

0,6

35 980

6,1

 

13,8

0,9

22 610

6,3

2017

2,8

0,3

8 380

11,9

 

4,8

0,5

7 590

11,2

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

.

8 500

11,8

 

3,9

.

6 630

13,9

2014

1,9

.

6 180

13,9

 

3,2

.

5 320

15,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 19021

33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1902)

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal1

 

Vårrågvete

Grönfoderareal1

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

3,8

1,6

120

41,8

 

-

-

-

-

Gotlands

8,5

4,7

80

54,9

 

-

-

-

-

Blekinge

2,0

1,5

10

73,8

 

-

-

-

-

Skåne

7,1

3,4

340

47,4

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

6,4

2,3

340

35,3

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,7

0,7

40

93,5

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

4,3

2,0

290

47,1

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2,4

0,7

670

28,3

 

18,0

11,3

190

62,7

2018

2,9

0,6

480

22,3

 

32,1

6,9

530

21,5

2017

2,5

0,7

640

30,2

 

8,2

3,3

160

40,5

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

.

230

30,8

 

6,9

.

260

36,4

2014

0,4

.

140

33,9

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt Lantbruksregistret1

33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (Farm register)

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal1

 

Majs

Grönfoderareal1

 

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

57,7

10,2

1 130

17,7

 

..

..

..

..

Södermanlands

64,8

8,1

900

12,6

 

..

..

..

..

Östergötlands

78,6

8,5

1 420

10,9

 

..

..

..

..

Jönköpings

66,2

6,8

1 360

10,2

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

73,4

7,0

1 140

9,5

 

95,9

1,3

5 130

1,3

Gotlands

..

..

..

..

 

100,0

..

2 910

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

81,8

5,3

2 300

6,5

 

82,7

2,5

6 170

3,0

Hallands

66,1

8,2

860

12,3

 

95,6

2,2

2 950

2,3

Västra Götalands

42,6

4,2

3 900

9,8

 

..

..

..

..

Värmlands

76,9

4,7

2 100

6,1

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

69,2

11,2

750

16,2

 

-

-

-

-

Västernorrlands

86,1

3,2

810

3,7

 

-

-

-

-

Jämtlands

98,2

0,8

980

0,8

 

-

-

-

-

Västerbottens

86,8

4,0

1 050

4,6

 

-

-

-

-

Norrbottens

86,2

4,7

330

5,4

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

70,2

6,7

910

9,5

 

78,0

2,8

4 190

3,6

Götalands mellanbygder

75,0

6,6

2 400

8,8

 

96,7

0,8

11 710

0,9

Götalands norra slättbygder

42,7

4,5

2 490

10,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

64,3

4,1

4 190

6,3

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

59,8

4,4

5 420

7,3

 

99,9

0,1

2 740

0,1

Mell. Sveriges skogsbygder

72,0

4,2

2 730

5,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

83,5

5,5

2 220

6,6

 

..

..

..

..

Övre Norrland

87,5

3,0

1 550

3,5

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

63,9

1,9

21 820

3,0

 

92,6

0,9

20 390

1,0

2018

71,9

1,7

24 920

2,4

 

94,0

0,8

17 290

0,8

2017

62,2

2,4

19 600

3,8

 

93,4

0,8

16 800

0,8

2016

54,1

2,1

17 440

3,9

 

90,2

1,4

15 740

1,6

2015

55,3

.

18 160

3,9

 

92,2

.

15 650

1,0

2014

60,1

.

23 310

3,7

 

94,3

.

15 670

0,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt Lantbruksregistret1

33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (Farm register)

 

Område

Spannmål totalt

Grönfoderareal1

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

2,7

0,7

790

28,3

Uppsala

1,6

0,4

1 380

26,7

Södermanlands

2,9

0,6

1 660

20,1

Östergötlands

3,4

0,4

3 120

14,8

Jönköpings

29,3

3,3

5 000

11,9

Kronobergs

21,5

3,4

1 800

14,4

Kalmar

22,4

1,6

8 470

7,4

Gotlands

11,3

1,2

4 120

11,0

Blekinge

10,4

2,1

1 020

20,2

Skåne

4,9

0,4

10 800

9,4

Hallands

9,9

1,2

4 560

11,3

Västra Götalands

2,6

0,3

5 410

11,8

Värmlands

10,6

1,5

3 340

13,7

Örebro

4,2

1,0

2 080

26,5

Västmanlands

1,2

0,5

650

42,8

Dalarnas

4,0

0,7

730

32,1

Gävleborgs

9,3

2,3

1 450

24,9

Västernorrlands

26,1

3,3

1 240

13,0

Jämtlands

48,0

1,8

1 410

3,7

Västerbottens

16,9

4,4

1 570

22,1

Norrbottens

11,9

1,5

410

12,4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,2

0,3

5 830

8,9

Götalands mellanbygder

13,1

0,8

17 410

6,3

Götalands norra slättbygder

1,7

0,2

4 190

11,3

Svealands slättbygder

2,3

0,2

6 850

10,4

Götalands skogsbygder

15,6

1,1

15 770

7,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

9,1

1,2

4 670

15,4

Nedre Norrland

18,0

1,9

3 810

10,6

Övre Norrland

17,1

3,3

2 210

17,7

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

5,9

0,2

61 280

3,5

2018

10,7

0,3

110 850

2,9

2017

5,5

0,2

57 640

4,0

2016

4,9

0,2

51 860

4,2

2015

4,8

.

51 860

4,0

2014

4,9

.

52 550

5,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.