Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81

3 630

3,8

8 240

29 900

3,8

Uppsala

208

4 910

1,6

27 470

135 000

1,6

Södermanlands

138

4 210

3,0

13 070

55 100

3,0

Östergötlands

168

5 750

2,5

12 330

70 900

2,9

Jönköpings

67

3 540

4,3

5 220

18 500

7,6

Kronobergs

50

4 300

5,4

2 880

12 400

7,5

Kalmar

110

3 710

3,4

7 090

26 200

5,4

Gotlands

109

4 160

2,9

8 250

34 300

3,0

Blekinge

47

4 770

4,1

2 490

11 900

5,0

Skåne

486

6 610

0,9

66 050

436 500

1,0

Hallands

144

5 430

2,5

15 190

82 500

3,0

Västra Götalands

329

5 490

2,0

39 730

218 100

2,1

Värmlands

83

4 860

3,4

7 740

37 700

3,5

Örebro

115

5 570

2,9

11 860

66 000

4,5

Västmanlands

136

5 090

2,0

15 210

77 400

2,0

Dalarnas

73

4 370

5,0

7 210

31 500

5,0

Gävleborgs

84

3 120

6,1

8 000

25 000

7,0

Västernorrlands

40

2 630

6,3

2 600

6 800

7,6

Jämtlands

36

3 090

1,4

1 420

4 400

3,0

Västerbottens

73

3 300

2,3

6 920

22 800

3,0

Norrbottens

51

2 660

2,5

2 400

6 400

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

456

6 650

1,0

56 670

377 000

1,1

Götalands mellanbygder

350

5 190

1,5

32 690

169 600

1,8

Götalands norra slättbygder

395

5 930

1,5

40 160

238 100

1,6

Svealands slättbygder

706

4 860

1,0

79 170

384 700

1,0

Götalands skogsbygder

289

4 210

2,7

27 660

116 500

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

158

4 290

3,4

14 150

60 700

4,4

Nedre Norrland

149

3 000

4,4

11 710

35 100

4,9

Övre Norrland

125

3 140

1,9

9 340

29 300

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

2 628

5 180

0,7

271 220

1 406 100

0,7

2018

2 880

3 000

0,7

346 360

1 039 900

0,9

2017

2 727

5 210

0,6

290 100

1 512 100

0,7

2016

2 702

4 760

0,6

299 830

1 427 600

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 580

0,3

311 060

1 408 800

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.