Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Diagram

1. Vårkorn 2003

1. Vårkorn 2003

    Jämförelse med genomsnittet för 1998-2002, hektarskörd

1. Spring barley in 2003

    Comparison with the average for 1998-2002, yield per hectare