Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårrybs. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring turnip rape. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

570

..

..

Uppsala

13

..

..

700

..

..

Södermanlands

17

..

..

690

..

..

Östergötlands

18

..

..

550

..

..

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

3

..

..

40

..

..

Gotlands

8

..

..

180

..

..

Blekinge

_

_

_

_

_

_

Skåne

2

..

..

80

..

..

Hallands

10

..

..

270

..

..

Västra Götalands

54

1 320

3,1

2 150

2 800

3,1

Värmlands

21

1 460

3,9

500

700

3,9

Örebro

20

1 100

11,1

490

500

11,1

Västmanlands

27

1 510

3,5

710

1 100

3,5

Dalarnas

20

1 550

2,6

420

600

2,6

Gävleborgs

7

..

..

180

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

240

..

..

Götalands mellanbygder

9

..

..

190

..

..

Götalands norra slättbygder

57

1 380

3,0

2 200

3 000

3,0

Svealands slättbygder

103

1 400

2,4

3 370

4 700

2,4

Götalands skogsbygder

25

1 090

1,8

630

700

1,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

39

1 440

2,8

930

1 300

2,8

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

_

_

_

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

241

1 360

1,5

7 600

10 400

1,5

2002 2)

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4

1999

468

1 670

1,9

23 780

39 800

1,9

1998

238

1 460

2,6

13 240

19 300

6,5


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.