Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81

3 640

5,4

8 540

31 100

5,5

Uppsala

167

4 590

2,5

28 860

132 600

2,5

Södermanlands

116

3 820

5,2

10 260

39 200

5,2

Östergötlands

205

4 410

4,4

16 010

70 600

4,5

Jönköpings

78

2 800

5,5

7 210

20 200

6,2

Kronobergs

50

3 250

5,4

3 050

9 900

12,8

Kalmar

144

3 800

3,0

16 010

60 800

3,2

Gotlands

142

4 150

2,7

16 390

68 100

2,9

Blekinge

69

4 350

3,2

3 950

17 200

3,8

Skåne

532

5 750

0,9

86 840

499 300

1,5

Hallands

142

3 810

5,1

21 490

81 800

5,2

Västra Götalands

283

3 880

3,5

36 390

141 200

3,5

Värmlands

98

2 940

6,5

11 260

33 100

6,6

Örebro

138

4 540

2,6

15 720

71 400

2,6

Västmanlands

158

4 340

2,6

22 440

97 300

2,6

Dalarnas

64

3 290

3,5

13 480

44 300

3,9

Gävleborgs

74

2 860

4,1

13 410

38 400

4,9

Västernorrlands

49

2 460

4,2

5 670

13 900

4,2

Jämtlands

48

2 750

4,0

2 330

6 400

4,7

Västerbottens

62

2 270

5,9

12 930

29 400

6,0

Norrbottens

45

2 430

5,0

4 740

11 500

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

464

5 630

1,3

71 310

401 300

1,3

Götalands mellanbygder

454

4 600

1,5

56 450

259 700

2,3

Götalands norra slättbygder

384

4 580

1,6

36 240

166 000

1,6

Svealands slättbygder

685

4 320

1,5

89 060

384 600

1,5

Götalands skogsbygder

318

3 020

4,0

40 310

121 700

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

176

2 930

4,5

25 180

73 700

4,6

Nedre Norrland

156

2 830

3,0

20 540

58 100

3,6

Övre Norrland

108

2 320

4,4

17 720

41 200

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 745

4 240

0,8

356 920

1 512 600

0,9

2002 3)

2 950

4 340

0,8

403 290

1 750 700

0,9

2001

2 773

4 140

0,9

385 690

1 595 600

0,9

2000

2 872

3 970

0,9

396 790

1 573 700

0,9

1999

3 133

3 820

0,9

470 090

1 793 900

0,9

1998

2 764

3 730

1,0

429 010

1 601 500

1,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18. Arealer som i IAKS redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.