Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Spannmål. Totalskördar 1995-2004
2. Raps och rybs. Totalskördar 1995-2004

1. Spannmål. Totalskördar 1995-2004

1. Cereals. Total production 1995-2004

 

Tusentals ton

Vattenhalt 14,0 procent.

 

 

2. Raps och rybs. Totalskördar 1995-2004

2. Rape and turnip rape. Total production 1995-2004

 

Tusentals ton

Vattenhalt 9,0 procent.

 

 

Observera att diagram 1 och 2 har olika skalor!