Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Vårkorn. Hektarskörd 2004. Preliminära uppgifter

1. Vårkorn. Hektarskörd 2004. Preliminära uppgifter

Jämförelse med genomsnittet för 1999-2003

1. Spring barley. Yield per hectare in 2004. Preliminary data

Comparison with the average for 1999-2003