Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

..

..

Uppsala

2

..

..

130

..

..

Södermanlands

3

..

..

80

..

..

Östergötlands

7

..

..

230

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

2

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

13

..

..

760

..

..

Hallands

22

2 430

5,8

920

2 200

5,8

Västra Götalands

35

2 210

2,9

2 790

6 200

2,9

Värmlands

2

..

..

120

..

..

Örebro

2

..

..

40

..

..

Västmanlands

8

..

..

190

..

..

Dalarnas

-

-

-

40

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

2 430

4,9

1 370

3 300

4,9

Götalands mellanbygder

3

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

36

2 350

3,0

2 710

6 400

3,0

Svealands slättbygder

18

..

..

560

..

..

Götalands skogsbygder

14

..

..

620

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

70

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

100

2 270

4,1

5 380

12 200

4,1


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.