Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

120

..

..

Uppsala

-

-

-

210

..

..

Södermanlands

1

..

..

100

..

..

Östergötlands

3

..

..

200

..

..

Jönköpings

3

..

..

180

..

..

Kronobergs

-

-

-

10

..

..

Kalmar

32

5 510

4,4

1 180

6 500

4,4

Gotlands

18

..

..

810

..

..

Blekinge

3

..

..

80

..

..

Skåne

44

6 040

3,7

1 740

10 500

3,7

Hallands

1

..

..

130

..

..

Västra Götalands

2

..

..

200

..

..

Värmlands

-

-

-

70

..

..

Örebro

-

-

-

210

..

..

Västmanlands

-

-

-

50

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

6 440

4,0

1 080

7 000

4,0

Götalands mellanbygder

64

5 290

3,3

2 610

13 800

3,3

Götalands norra slättbygder

5

..

..

350

..

..

Svealands slättbygder

2

..

..

750

..

..

Götalands skogsbygder

6

..

..

460

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

107

5 610

2,5

5 290

29 600

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

2002

115

5 330

2,2

5 040

26 900

2,2

2001

198

5 210

2,3

8 820

46 000

2,4

2000

228

5 030

2,6

11 940

60 000

2,6

1999

195

4 870

3,9

11 900

57 900

3,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i IAKS redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.