Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

180

..

..

Uppsala

10

..

..

490

..

..

Södermanlands

13

..

..

550

..

..

Östergötlands

4

..

..

360

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

4

..

..

160

..

..

Gotlands

8

..

..

120

..

..

Blekinge

1

..

..

50

..

..

Skåne

-

-

-

20

..

..

Hallands

5

..

..

220

..

..

Västra Götalands

28

1 540

3,8

1 800

..

..

Värmlands

32

1 110

4,6

1 220

..

..

Örebro

10

..

..

490

..

..

Västmanlands

14

..

..

560

..

..

Dalarnas

26

1 370

1,8

550

..

..

Gävleborgs

17

..

..

230

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

140

..

..

Götalands mellanbygder

9

..

..

180

..

..

Götalands norra slättbygder

24

1 620

5,0

1 640

2 700

5,0

Svealands slättbygder

73

1 320

2,5

3 110

4 100

2,5

Götalands skogsbygder

15

..

..

710

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

52

1 300

3,7

1 220

1 600

3,7

Nedre Norrland

4

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

180

1 370

1,9

7 040

9 700

1,9

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd.