Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,2

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,1

Södermanlands

10

0,1

 

10

0,2

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,2

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Hallands

50

0,9

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,3

Värmlands

10

0,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

50

0,8

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

10

1,5

 

10

1,2

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,1

 

20

0,3

Svealands slättbygder

50

0,1

 

20

0,1

 

60

1,8

Götalands skogsbygder

60

0,5

 

0

0,0

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

0,4

 

60

2,5

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3

2000

80

0,0

 

330

0,7

 

20

0,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

10

0,1

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

100

0,3

 

40

0,5

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

890

8,3

Östergötlands

..

..

 

640

3,8

 

30

0,3

Jönköpings

..

..

 

250

3,7

 

0

0,1

Kronobergs

..

..

 

0

0,2

 

0

0,0

Kalmar

0

0,0

 

50

0,4

 

0

0,0

Gotlands

0

0,5

 

40

0,3

 

20

1,0

Blekinge

..

..

 

20

0,6

 

10

0,7

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

20

0,2

Hallands

..

..

 

60

0,3

 

0

0,0

Västra Götalands

..

..

 

160

0,3

 

620

0,9

Värmlands

-

-

 

90

0,7

 

1 230

9,7

Örebro

-

-

 

100

0,5

 

160

1,2

Västmanlands

-

-

 

20

0,1

 

10

0,1

Dalarnas

-

-

 

190

1,5

 

20

0,5

Gävleborgs

-

-

 

390

3,4

 

840

18,6

Västernorrlands

-

-

 

180

4,1

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

30

1,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

410

3,9

 

240

18,8

Norrbottens

-

-

 

210

5,1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

50

0,1

 

20

0,2

Götalands mellanbygder

0

0,2

 

60

0,1

 

30

0,4

Götalands norra slättbygder

..

..

 

150

0,3

 

320

0,6

Svealands slättbygder

..

..

 

230

0,2

 

1 770

3,1

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 020

2,5

 

10

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

330

1,4

 

860

4,9

Nedre Norrland

-

-

 

670

3,7

 

910

22,3

Övre Norrland

-

-

 

620

4,2

 

320

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

10

0,1

 

3 050

0,8

 

4 150

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2

2000

10

0,1

 

5 940

1,5

 

3 940

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

70

0,2

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

160

0,2

Södermanlands

0

0,0

 

10

1,4

 

1 000

1,9

Östergötlands

10

0,1

 

0

0,0

 

690

0,8

Jönköpings

0

0,0

 

20

1,2

 

280

1,6

Kronobergs

0

0,0

 

..

..

 

10

0,1

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

80

0,2

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

70

0,2

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

30

0,4

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

30

0,0

Hallands

30

0,7

 

0

0,0

 

140

0,3

Västra Götalands

0

0,0

 

..

..

 

820

0,4

Värmlands

10

1,0

 

..

..

 

1 350

4,5

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

320

0,7

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

60

0,1

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

230

1,3

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

1 280

7,3

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

230

4,5

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

40

1,6

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

650

5,3

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

230

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

90

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

90

0,1

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

30

0,4

 

520

0,2

Svealands slättbygder

40

0,6

 

50

1,1

 

2 220

0,8

Götalands skogsbygder

20

0,3

 

50

0,7

 

1 150

1,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

40

2,1

 

1 310

2,5

Nedre Norrland

..

..

 

70

10,7

 

1 660

7,2

Övre Norrland

..

..

 

20

2,8

 

960

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

70

0,1

 

250

1,1

 

7 840

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9

2000

150

0,4

 

1 010

3,2

 

11 480

0,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).