Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

640

..

..

Uppsala

22

3 530

5,7

1 550

5 500

11,3

Södermanlands

21

3 130

8,1

900

2 800

8,7

Östergötlands

32

3 570

4,4

2 050

7 300

12,8

Jönköpings

33

3 620

4,4

1 550

5 600

10,6

Kronobergs

13

..

..

490

..

..

Kalmar

14

..

..

1 060

..

..

Gotlands

6

..

..

270

..

..

Blekinge

1

..

..

0

..

..

Skåne

16

..

..

1 150

..

..

Hallands

13

..

..

730

..

..

Västra Götalands

104

3 740

3,0

8 970

33 600

4,6

Värmlands

13

..

..

700

..

..

Örebro

12

..

..

530

..

..

Västmanlands

10

..

..

700

..

..

Dalarnas

9

..

..

320

..

..

Gävleborgs

14

..

..

640

..

..

Västernorrlands

9

..

..

250

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

16

..

..

440

..

..

Norrbottens

8

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

620

..

..

Götalands mellanbygder

21

3 140

10,1

1 080

3 400

29,8

Götalands norra slättbygder

91

3 900

3,4

6 700

26 100

4,7

Svealands slättbygder

75

3 260

3,8

4 530

14 800

5,8

Götalands skogsbygder

96

3 380

2,7

6 900

23 300

7,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

37

3 070

6,8

1 890

5 800

8,5

Nedre Norrland

20

1 980

13,2

740

1 500

21,7

Övre Norrland

24

1 850

3,2

560

1 000

18,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

378

3 430

1,8

23 320

80 100

3,1

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

2001

393

3 190

3,3

26 510

84 600

3,3

2000

340

3 430

3,2

31 770

109 000

3,2


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.