Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

2 650

3,5

830

2 200

3,5

Uppsala

60

3 220

3,4

2 200

7 100

3,4

Södermanlands

47

2 340

6,1

1 340

3 100

6,2

Östergötlands

107

2 860

2,5

4 190

12 000

3,9

Jönköpings

3

..

..

80

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

36

2 460

4,1

1 040

2 600

4,1

Gotlands

46

2 080

5,3

1 070

2 200

5,3

Blekinge

2

..

..

30

..

..

Skåne

56

2 180

5,2

2 360

5 200

5,8

Hallands

14

..

..

270

..

..

Västra Götalands

78

2 690

3,9

2 920

7 800

4,6

Värmlands

24

2 180

9,0

490

1 100

9,1

Örebro

33

2 720

9,5

950

2 600

9,5

Västmanlands

34

2 820

5,3

1 360

3 800

5,3

Dalarnas

16

..

..

260

..

..

Gävleborgs

3

..

..

70

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

2 330

5,7

1 790

4 200

6,1

Götalands mellanbygder

101

2 180

3,3

2 890

6 300

3,6

Götalands norra slättbygder

166

2 770

2,3

6 180

17 100

3,3

Svealands slättbygder

216

2 740

2,6

7 000

19 200

2,6

Götalands skogsbygder

21

2 770

4,7

680

1 900

7,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

34

2 570

5,1

880

2 200

5,2

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

583

2 630

1,4

19 450

51 100

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 50 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd.