Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

2 690

5,4

1 310

3 500

5,4

Uppsala

38

2 990

3,6

1 330

4 000

3,6

Södermanlands

36

2 810

4,2

1 000

2 800

4,2

Östergötlands

140

3 390

1,3

8 920

30 300

1,3

Jönköpings

12

..

..

180

..

..

Kronobergs

4

..

..

50

..

..

Kalmar

61

3 220

2,6

2 540

8 200

2,6

Gotlands

75

2 690

1,9

2 570

6 900

1,9

Blekinge

19

..

..

390

..

..

Skåne

323

3 000

1,3

21 150

63 500

1,3

Hallands

55

2 940

3,1

1 750

5 100

3,1

Västra Götalands

185

2 990

1,8

8 460

25 300

1,8

Värmlands

7

..

..

220

..

..

Örebro

16

..

..

460

..

..

Västmanlands

13

..

..

180

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

286

3 100

1,1

17 350

53 700

1,1

Götalands mellanbygder

217

2 840

2,0

10 210

29 000

2,0

Götalands norra slättbygder

290

3 190

1,2

15 860

50 600

1,2

Svealands slättbygder

138

2 830

2,0

4 440

12 600

2,1

Götalands skogsbygder

68

2 840

4,9

2 200

6 200

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

460

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

1 015

3 040

0,7

50 530

153 700

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd.