Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

47

1 740

2,6

2 150

3 800

2,6

Uppsala

109

2 060

2,2

5 940

12 200

2,2

Södermanlands

84

1 920

1,6

4 090

7 900

1,6

Östergötlands

81

1 920

2,5

3 750

7 200

2,5

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

7

..

..

220

..

..

Gotlands

33

1 800

5,6

880

1 600

6,4

Blekinge

7

..

..

120

..

..

Skåne

44

1 890

3,1

2 180

4 100

3,1

Hallands

21

1 450

7,0

710

1 000

7,0

Västra Götalands

110

1 770

2,8

5 770

10 200

2,8

Värmlands

19

..

..

550

..

..

Örebro

62

2 070

2,3

3 140

6 500

2,3

Västmanlands

88

1 930

1,7

3 260

6 300

1,8

Dalarnas

5

..

..

80

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

1 750

3,9

1 640

2 900

3,9

Götalands mellanbygder

47

1 780

4,4

1 770

3 200

4,7

Götalands norra slättbygder

158

1 830

2,2

8 010

14 700

2,2

Svealands slättbygder

399

1 980

1,0

18 770

37 200

1,0

Götalands skogsbygder

52

1 860

2,9

1 990

3 700

2,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

1 860

3,9

780

1 400

3,9

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

723

1 910

0,8

33 000

63 100

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd.