Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

10

..

..

Uppsala

2

..

..

90

..

..

Södermanlands

-

-

-

20

..

..

Östergötlands

3

..

..

200

..

..

Jönköpings

-

-

-

30

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

38

4 730

6,7

1 930

9 100

6,7

Gotlands

44

4 680

2,9

1 320

6 200

2,9

Blekinge

7

..

..

160

..

..

Skåne

69

5 950

1,9

3 780

22 500

1,9

Hallands

3

..

..

100

..

..

Västra Götalands

17

..

..

590

..

..

Värmlands

-

-

-

10

..

..

Örebro

-

-

-

30

..

..

Västmanlands

-

-

-

20

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49

6 190

1,8

2 430

15 000

1,8

Götalands mellanbygder

108

4 970

3,0

4 690

23 300

3,0

Götalands norra slättbygder

20

5 780

1,7

740

4 300

1,7

Svealands slättbygder

2

..

..

170

..

..

Götalands skogsbygder

4

..

..

240

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

183

5 320

2,0

8 300

44 200

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

2002

115

5 330

2,2

5 040

26 900

2,2


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 11 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.