Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

3 970

4,5

5 620

22 300

4,5

Uppsala

120

4 500

4,3

11 610

52 300

4,3

Södermanlands

143

2 390

2,3

11 260

49 500

2,6

Östergötlands

138

4 940

3,2

10 980

54 300

3,3

Jönköpings

62

3 590

4,7

6 400

23 000

4,8

Kronobergs

51

3 130

4,1

3 300

10 300

7,1

Kalmar

63

3 220

9,7

4 690

15 100

9,7

Gotlands

56

2 890

5,3

1 920

5 600

9,6

Blekinge

24

3 710

8,0

920

3 400

13,0

Skåne

194

4 900

2,4

13 940

68 300

2,4

Hallands

121

4 610

2,8

9 870

45 500

3,3

Västra Götalands

447

4 460

1,9

71 580

319 000

2,1

Värmlands

90

4 090

4,3

11 800

48 300

4,3

Örebro

131

4 880

2,9

14 820

72 300

2,9

Västmanlands

159

4 610

3,0

15 570

71 700

3,0

Dalarnas

61

3 940

5,0

3 860

15 200

6,2

Gävleborgs

44

2 690

6,0

3 760

10 100

6,0

Västernorrlands

7

..

..

340

..

..

Jämtlands

5

..

..

120

..

..

Västerbottens

25

2 450

8,4

1 210

3 000

22,9

Norrbottens

16

..

..

520

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

219

5 120

1,6

15 150

77 600

1,6

Götalands mellanbygder

152

3 740

3,4

8 210

30 700

4,1

Götalands norra slättbygder

459

4 700

1,7

60 980

286 600

1,8

Svealands slättbygder

671

4 550

1,4

63 160

287 500

1,4

Götalands skogsbygder

297

3 730

3,3

35 580

132 800

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

150

3 940

3,7

15 920

62 800

3,7

Nedre Norrland

48

2 730

5,6

3 290

9 000

7,7

Övre Norrland

41

2 550

6,0

1 740

4 500

17,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

2 037

4 370

0,9

204 040

892 300

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 20 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.