Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

440

..

..

Uppsala

38

3 070

5,8

1 760

5 400

5,8

Södermanlands

38

2 780

4,1

930

2 600

4,3

Östergötlands

73

3 010

3,7

2 690

8 100

4,0

Jönköpings

5

..

..

100

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

34

3 160

4,8

1 040

3 300

4,8

Gotlands

36

2 690

6,9

910

2 400

8,2

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

24

3 590

3,8

1 060

3 800

5,1

Hallands

5

..

..

270

..

..

Västra Götalands

59

2 180

6,4

2 050

4 500

6,7

Värmlands

16

..

..

320

..

..

Örebro

25

3 190

3,8

730

2 300

3,8

Västmanlands

38

2 840

3,1

860

2 400

3,1

Dalarnas

6

..

..

160

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

920

..

..

Götalands mellanbygder

79

2 960

3,6

2 300

6 800

4,3

Götalands norra slättbygder

115

2 670

3,6

4 025

10 700

3,7

Svealands slättbygder

164

2 930

2,0

4 890

14 300

2,1

Götalands skogsbygder

23

2 460

11,7

780

1 900

13,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

400

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

417

2 850

1,7

13 380

38 100

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd.