Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0801

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2008 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden något större än förra året

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 5,2 miljoner ton under 2008. Den är fem procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren och fyra procent högre än 2007 års spannmålsskörd. Den totala odlade spannmålsarealen ökade med tio procent jämfört med föregående år, men skördenivåerna för de vårsådda spannmålsgrödorna har varit något lägre än 2007.

Skörden av raps ökar

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 260 000 ton, vilket är 17 procent mer än förra årets skörd och en ökning med 30 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Ökningen beror framförallt på att odlingen av höstraps har ökat. Det har även varit förhållandevis hög skörd per hektar av höstraps i år.

Skörden av trindsäd fortsätter att minska

Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till 31 000 ton. Det är 19 procent mindre än 2007 och beror på att odlingen av ärter minskat med 18 procent. Det är nu fjärde året i rad som ärtodlingen minskar. Totalskörden av åkerbönor beräknas till cirka 13 000 ton.

Torr sommar och regn i samband med skörden

Det milda vädret under förra hösten och vintern gynnande de höstsådda grödorna. Däremot hämmade den torra våren och sommaren de vårsådda grödorna på vissa håll. Regn i augusti och september medförde att skörden blev utdragen och orsakade även försämrad kvalitet på brödsädesgrödorna, främst i Mellansverige.