Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

20

2,0

 

..

..

Uppsala

20

0,7

 

..

..

Södermanlands

20

1,0

 

..

..

Östergötlands

60

1,7

 

50

2,2

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

230

8,3

 

80

2,1

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

10

0,6

 

..

..

Västmanlands

50

4,4

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

70

1,3

 

100

1,9

Svealands slättbygder

120

1,7

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

150

20,6

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

80

13,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2009

420

2,6

 

150

1,9

2008

570

5,3

 

330

5,3

2007

380

2,8

 

50

0,9

2006

780

4,0

 

100

1,6

2005

420

1,7

 

50

0,7

2004

1 100

4,1

 

350

6,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).