Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

19. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

10

0,2

 

10

0,6

Uppsala

..

..

 

120

1,4

 

30

2,2

Södermanlands

..

..

 

240

4,2

 

0

0,1

Östergötlands

..

..

 

260

2,5

 

20

0,3

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

60

1,5

 

..

..

Gotlands

..

..

 

70

1,4

 

..

..

Blekinge

-

-

 

10

0,7

 

-

-

Skåne

..

..

 

80

0,2

 

..

..

Hallands

..

..

 

40

1,2

 

..

..

Västra Götalands

..

..

 

220

1,5

 

210

4,5

Värmlands

..

..

 

30

2,8

 

..

..

Örebro

..

..

 

100

2,4

 

0

0,0

Västmanlands

..

..

 

150

3,7

 

0

0,0

Dalarnas

10

2,1

 

60

6,8

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

100

0,3

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

120

0,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

 

420

1,9

 

130

1,1

Svealands slättbygder

30

4,9

 

630

2,3

 

40

0,6

Götalands skogsbygder

..

..

 

50

1,1

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

1,4

 

140

5,3

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

50

2,2

 

1 450

1,3

 

300

1,6

2009

60

2,8

 

1 390

1,4

 

110

1,1

2008

150

6,1

 

1 500

1,7

 

150

4,2

2007

90

2,8

 

830

0,9

 

300

7,0

2006

250

4,0

 

820

0,9

 

390

4,5

2005

130

1,8

 

1 030

1,3

 

300

3,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.