Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1002 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1002)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

20

0,1

 

130

1,2

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

200

4,6

 

0

0,0

Östergötlands

220

0,4

 

200

4,0

 

0

0,0

Jönköpings

60

4,1

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

60

0,5

 

80

6,3

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

20

0,5

 

..

..

Blekinge

20

0,6

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

390

4,1

 

20

0,2

Hallands

340

3,4

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

340

0,5

 

200

2,4

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

10

0,9

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

30

3,3

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,1

 

380

5,6

 

80

1,2

Götalands norra slättbygder

490

0,5

 

240

2,4

 

0

0,0

Svealands slättbygder

20

0,0

 

360

1,1

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

370

2,4

 

170

3,9

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

100

3,2

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 070

0,3

 

1 710

2,6

 

90

0,4

2009

510

0,2

 

590

1,2

 

20

0,0

2008

170

0,1

 

850

1,7

 

70

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1002 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1002)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

210

0,7

 

130

1,6

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

80

0,8

Östergötlands

0

0,0

 

220

1,6

 

400

6,0

Jönköpings

..

..

 

640

10,7

 

650

10,7

Kronobergs

..

..

 

590

24,4

 

380

9,6

Kalmar

100

2,8

 

1 290

13,1

 

410

11,1

Gotlands

0

0,0

 

720

4,9

 

150

10,4

Blekinge

..

..

 

10

0,2

 

..

..

Skåne

210

3,2

 

910

1,4

 

200

2,6

Hallands

20

3,3

 

350

1,8

 

410

5,9

Västra Götalands

0

0,0

 

1 020

2,8

 

2560

4,1

Värmlands

-

-

 

160

1,4

 

190

1,8

Örebro

..

..

 

170

1,3

 

10

0,1

Västmanlands

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

20

0,2

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

640

6,3

 

50

1,6

Västernorrlands

-

-

 

400

10,9

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

250

11,2

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

210

2,5

 

120

11,3

Norrbottens

-

-

 

240

5,5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,7

 

200

0,3

 

150

1,8

Götalands mellanbygder

380

4,1

 

1 710

4,1

 

520

10,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

590

1,6

 

1410

2,8

Svealands slättbygder

..

..

 

390

0,5

 

200

0,4

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

3 250

10,3

 

3030

9,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

330

1,9

 

150

1,1

Nedre Norrland

-

-

 

1 050

6,7

 

340

10,0

Övre Norrland

-

-

 

430

3,4

 

140

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

420

2,2

 

8 020

2,7

 

5 920

3,6

2009

120

0,7

 

8 280

2,4

 

9 930

5,1

2008

40

0,4

 

6 360

1,6

 

5 060

2,2

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 1002 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 1002)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

170

17,2

 

220

0,8

Uppsala

..

..

 

840

36,4

 

1 330

1,7

Södermanlands

0

0,0

 

490

24,8

 

770

1,4

Östergötlands

30

0,5

 

960

24,2

 

2 030

2,3

Jönköpings

60

6,9

 

1 330

51,3

 

2 740

16,0

Kronobergs

10

1,9

 

530

65,7

 

1 500

16,3

Kalmar

90

2,5

 

810

38,5

 

2 840

7,9

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

1 400

4,2

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

160

1,9

Skåne

10

0,1

 

2 000

64,6

 

3 730

1,8

Hallands

40

0,9

 

1 600

76,1

 

2 760

5,9

Västra Götalands

60

0,7

 

5 670

41,3

 

9 850

5,0

Värmlands

..

..

 

1 360

57,4

 

1 710

5,8

Örebro

..

..

 

610

21,9

 

790

1,6

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

150

0,3

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

740

4,5

Gävleborgs

..

..

 

1 280

75,7

 

2 060

12,4

Västernorrlands

..

..

 

1 710

96,7

 

2 350

38,5

Jämtlands

-

-

 

1 890

97,4

 

2 180

50,2

Västerbottens

..

..

 

1 860

87,4

 

2 330

20,0

Norrbottens

-

-

 

610

89,8

 

1 110

19,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,1

 

1 060

59,1

 

1 550

0,9

Götalands mellanbygder

90

1,2

 

2 050

61,9

 

5 260

4,4

Götalands norra slättbygder

50

0,4

 

3 880

36,6

 

6 660

2,9

Svealands slättbygder

60

1,1

 

2 490

26,7

 

3 520

1,3

Götalands skogsbygder

130

2,1

 

5 880

50,3

 

12 830

12,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

2 340

49,3

 

2 980

6,1

Nedre Norrland

..

..

 

4 880

92,5

 

6 400

25,3

Övre Norrland

..

..

 

2 780

88,5

 

3 760

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

340

0,9

 

25 170

50,7

 

42 750

4,3

2009

380

0,7

 

26 330

59,4

 

45 950

4,3

2008

390

0,8

 

21 490

54,5

 

34 430

3,1

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

36 660

3,6

2006

600

1,1

 

24 070

55,0

 

43 310

4,3

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.