Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

250

..

..

Uppsala

8

..

..

560

..

..

Södermanlands

19

..

..

850

..

..

Östergötlands

52

3 730

5,2

3 950

14 700

5,2

Jönköpings

1

..

..

70

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

5

..

..

180

..

..

Gotlands

4

..

..

90

..

..

Blekinge

-

..

..

10

..

..

Skåne

19

..

..

1 530

..

..

Hallands

15

..

..

520

..

..

Västra Götalands

126

2 950

5,7

8 380

24 700

5,7

Värmlands

15

..

..

500

..

..

Örebro

11

..

..

510

..

..

Västmanlands

17

..

..

680

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 790

4,9

1 500

5 700

4,9

Götalands mellanbygder

9

..

..

410

..

..

Götalands norra slättbygder

155

3 160

4,8

11 010

34 800

4,8

Svealands slättbygder

72

3 030

6,1

3 160

9 600

6,1

Götalands skogsbygder

28

3 130

12,2

1 450

4 500

12,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

610

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

300

3 190

3,3

18 040

57 600

3,3

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 660

.

9 720

27 000

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.