Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

1

..

..

200

..

..

Södermanlands

1

..

..

100

..

..

Östergötlands

2

..

..

60

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

-

..

..

40

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

100

..

..

Hallands

2

..

..

60

..

..

Västra Götalands

6

..

..

230

..

..

Värmlands

10

..

..

260

..

..

Örebro

3

..

..

70

..

..

Västmanlands

3

..

..

50

..

..

Dalarnas

23

1 370

3,3

610

800

3,3

Gävleborgs

7

..

..

170

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

20

..

..

Norrbottens

1

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

130

..

..

Götalands mellanbygder

-

..

..

40

..

..

Götalands norra slättbygder

4

..

..

150

..

..

Svealands slättbygder

15

..

..

610

..

..

Götalands skogsbygder

5

..

..

150

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

1 310

3,4

790

1 000

3,4

Nedre Norrland

6

..

..

120

..

..

Övre Norrland

1

..

..

100

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

63

1 400

4,5

2 100

2 900

4,5

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 310

.

2 360

3 100

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.