Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

120

..

..

Uppsala

6

..

..

330

..

..

Södermanlands

18

..

..

760

..

..

Östergötlands

75

1 610

4,1

4 370

7 100

4,1

Jönköpings

-

..

..

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

150

..

..

Gotlands

1

..

..

40

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

200

..

..

Hallands

1

..

..

20

..

..

Västra Götalands

32

1 090

7,7

2 380

2 600

7,7

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

7

..

..

230

..

..

Västmanlands

7

..

..

350

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

170

..

..

Götalands mellanbygder

7

..

..

210

..

..

Götalands norra slättbygder

99

1 460

4,0

6 350

9 300

4,0

Svealands slättbygder

42

1 130

6,0

1 770

2 000

6,0

Götalands skogsbygder

4

..

..

180

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

290

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

160

1 390

3,2

8 970

12 500

3,2

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 560

.

10 270

15 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.