Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

100

52,9

 

4,6

60

52,3

Uppsala

0,3

80

40,6

 

11,9

1 100

24,1

Södermanlands

0,2

40

37,3

 

1,2

50

35,9

Östergötlands

0,1

70

51,5

 

1,6

70

73,5

Jönköpings

..

..

..

 

7,7

80

40,9

Kronobergs

..

..

..

 

1,4

20

34,4

Kalmar

0,5

50

59,0

 

1,9

40

94,2

Gotlands

0,2

20

73,4

 

0,7

30

43,8

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

10

67,5

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

0

63,0

 

1,7

110

55,4

Västra Götalands

0,2

70

32,4

 

2,0

370

30,2

Värmlands

..

..

..

 

2,4

70

39,9

Örebro

0,3

20

69,4

 

6,3

470

22,5

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

2,9

210

40,5

Dalarnas

1,0

20

41,9

 

3,3

60

43,8

Gävleborgs

..

..

..

 

14,1

200

37,1

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

10

78,0

 

0,5

60

73,9

Götalands mellanbygder

0,0

20

74,1

 

0,3

20

44,2

Götalands norra slättbygder

0,1

60

24,4

 

1,1

210

33,3

Svealands slättbygder

0,3

230

26,0

 

5,7

1 770

17,9

Götalands skogsbygder

1,8

180

38,9

 

4,6

390

31,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

20

41,1

 

7,5

360

29,8

Nedre Norrland

..

..

..

 

19,3

250

26,5

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,2

540

18,9

 

3,5

2 920

12

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..

2008

0,3

800

..

 

1,2

590

..

2007

0,1

200

..

 

2,0

740

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,2

10

65,6

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,5

0

70,9

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,6

10

87,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

20

93,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,1

10

70,2

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,4

20

62,2

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,4

10

24,9

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,4

100

31,6

 

0,0

0

76,7

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..

2008

0,4

120

..

 

0,0

0

..

2007

0,1

20

..

 

0,6

50

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,3

220

44,7

 

12,9

600

36,5

Uppsala

5,9

1 910

17,8

 

8,5

820

25,3

Södermanlands

2,4

330

29,4

 

2,1

240

31,4

Östergötlands

1,5

260

69,6

 

1,0

90

41,6

Jönköpings

10,6

570

34,0

 

7,8

470

52,4

Kronobergs

5,0

110

50,9

 

6,3

180

32,7

Kalmar

1,7

170

70,3

 

2,4

80

97,4

Gotlands

0,8

110

64,5

 

1,9

30

51,3

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,7

600

75,2

 

2,0

210

73,8

Hallands

2,1

490

41,5

 

5,3

450

43,1

Västra Götalands

2,3

1 380

28,9

 

4,4

3 350

18,0

Värmlands

7,8

910

58,9

 

18,2

1 960

25,8

Örebro

3,5

590

27,1

 

3,1

460

38,2

Västmanlands

3,3

660

36,1

 

2,6

420

33,4

Dalarnas

3,9

330

28,3

 

9,0

370

29,4

Gävleborgs

9,9

950

24,6

 

24,9

920

24,5

Västernorrlands

41,0

1 440

11,3

 

..

..

..

Jämtlands

31,5

670

15,3

 

..

..

..

Västerbottens

26,4

2 000

17,7

 

..

..

..

Norrbottens

41,9

1 640

10,0

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

250

62,4

 

4,3

550

45,1

Götalands mellanbygder

1,3

610

77,7

 

0,5

20

50,4

Götalands norra slättbygder

0,2

140

25,1

 

1,7

1 110

29,5

Svealands slättbygder

4,1

4 050

16,1

 

5,7

3 460

14,5

Götalands skogsbygder

7,4

2 490

19,3

 

7,9

2 450

19,8

Mell. Sveriges skogsbygder

5,4

1 000

25,6

 

16,7

2 600

21,3

Nedre Norrland

19,8

2 940

12,4

 

29,6

850

20,6

Övre Norrland

30,5

3 530

11,9

 

56,2

820

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

4,2

15 010

7,6

 

6,0

11 630

9,0

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..

2007

0,6

1 910

..

 

0,9

1 790

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

1,5

30

20,7

 

7,5

80

54,6

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

8,7

150

50,3

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

1,4

40

87,2

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,4

20

90,2

 

..

..

..

Hallands

0,4

10

83,4

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

6,2

410

34,1

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

10

82,9

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,5

40

87,3

 

4,3

50

93,6

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

4,2

220

38,2

Svealands slättbygder

4,0

170

18,7

 

11,3

450

50,1

Götalands skogsbygder

0,4

10

90,1

 

10,8

410

32,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

28,9

 

2,8

40

36,7

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

1,0

240

20,9

 

8,5

1 530

19,9

2011

2,6

630

33,6

 

5,7

1 290

15,6

2010

2,1

760

..

 

2,9

690

..

2009

0,5

250

..

 

1,0

190

..

2008

0,7

350

..

 

4,2

790

..

2007

0,4

220

..

 

4,0

750

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

 

Spannmål totalt 1)

Obärgad areal

 

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

 

3,5

1 050

28,8

Uppsala

 

5,2

4 380

13,3

Södermanlands

 

1,4

770

17,8

Östergötlands

 

0,7

640

32,9

Jönköpings

 

8,1

1 230

28,0

Kronobergs

 

5,3

370

33,5

Kalmar

 

1,1

360

46,4

Gotlands

 

0,8

280

44,8

Blekinge

 

0,1

0

96,0

Skåne

 

0,4

840

57,8

Hallands

 

2,4

1 120

28,8

Västra Götalands

 

2,9

5 590

13,4

Värmlands

 

10,9

2 970

24,8

Örebro

 

3,2

1 570

15,8

Västmanlands

 

2,4

1 300

24,2

Dalarnas

 

4,7

790

17,9

Gävleborgs

 

13,5

2 090

18,7

Västernorrlands

 

43,6

1 790

9,8

Jämtlands

 

31,7

730

14,4

Västerbottens

 

29,1

2 520

15,7

Norrbottens

 

44,8

2 060

8,8

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

0,5

950

35,6

Götalands mellanbygder

 

0,6

770

63,2

Götalands norra slättbygder

 

0,8

1 750

19,3

Svealands slättbygder

 

3,6

10 140

9,4

Götalands skogsbygder

 

6,4

5 950

12,5

Mell. Sveriges skogsbygder

 

8,4

4 040

16,1

Nedre Norrland

 

21,2

4 160

10,7

Övre Norrland

 

33,7

4 520

10,2

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

 

3,2

31 970

5,2

2011

 

2,2

22 010

2,2

2010

 

1,1

10 720

..

2009

 

0,7

6 830

..

2008

 

1,1

11 640

..

2007

 

0,6

5 680

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1)   Exklusive majs.