Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

16,2

310

23,4

 

..

..

..

Södermanlands

15,3

130

24,2

 

..

..

..

Östergötlands

10,9

230

37,7

 

5,7

230

61,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,2

0

27,5

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

9,0

170

34,0

 

11,4

960

23,9

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

9,0

90

31,5

 

..

..

..

Västmanlands

21,0

270

18,6

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,1

0

27,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

7,6

270

34,8

 

9,6

1 050

25,3

Svealands slättbygder

16,7

950

11,3

 

9,0

280

25,5

Götalands skogsbygder

16,3

80

51,0

 

12,5

180

31,7

Mell. Sveriges skogsbygder

41,6

300

15,2

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

12,1

1 540

10,4

 

8,7

1 560

18,2

2011

8,1

1 290

12,2

 

2,1

330

32,0

2010

3,2

730

..

 

1,5

200

..

2009

2,5

420

..

 

1,9

150

..

2008

5,3

570

..

 

5,3

330

..

2007

2,8

380

..

 

0,9

50

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.