Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Oljeväxter. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

18. Oilseed crops. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0

29,2

 

3,9

120

55,9

Uppsala

1,3

30

49,0

 

1,4

120

30,3

Södermanlands

1,5

40

64,3

 

2,2

80

32,5

Östergötlands

0,5

40

55,2

 

0,6

30

30,3

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

70,0

 

0,7

10

56,0

Blekinge

0,3

0

76,2

 

..

..

..

Skåne

0,0

10

56,7

 

0,8

10

89,7

Hallands

3,3

40

48,6

 

1,8

30

23,9

Västra Götalands

2,7

160

51,6

 

0,6

60

43,1

Värmlands

..

..

..

 

1,4

20

13,5

Örebro

0,2

0

62,4

 

1,8

60

30,7

Västmanlands

..

..

..

 

1,9

100

16,3

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

40

49,7

 

1,6

40

36,8

Götalands mellanbygder

0,0

0

53,2

 

0,4

10

56,6

Götalands norra slättbygder

1,3

160

52,5

 

0,6

70

35,0

Svealands slättbygder

0,9

70

39,9

 

1,9

470

16,9

Götalands skogsbygder

1,8

40

44,5

 

7,5

140

25,7

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

4,5

60

18,9

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,5

330

29,9

 

1,8

790

11,8

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..

2009

0,6

420

..

 

3,0

870

..

2008

1,0

610

..

 

2,9

710

..

2007

0,7

340

..

 

1,2

390

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

18 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

-

-

-

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

5,1

30

38,2

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

4,5

40

33,3

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,2

0

83,3

 

4,4

90

22,2

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..

2009

..

..

..

 

2,8

60

..

2008

3,0

30

..

 

6,1

150

..

2007

0,8

10

..

 

2,8

90

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2012. Preliminära uppgifter

Procent och hektar av grödarealen

18 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2012. Preliminary results

Per cent and hectares of the crop area

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,6

120

54,1

 

..

..

..

Uppsala

2,0

220

25,4

 

..

..

..

Södermanlands

1,8

120

29,4

 

..

..

..

Östergötlands

0,6

70

36,1

 

9,0

390

31,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

1,6

70

24,1

 

..

..

..

Gotlands

0,2

10

48,3

 

..

..

..

Blekinge

0,3

0

76,3

 

-

-

-

Skåne

0,1

20

59,4

 

..

..

..

Hallands

2,4

70

31,2

 

..

..

..

Västra Götalands

1,4

220

39,8

 

19,1

460

24,6

Värmlands

2,2

40

15,2

 

-

-

-

Örebro

1,4

60

30,0

 

..

..

..

Västmanlands

1,8

100

14,7

 

..

..

..

Dalarnas

9,3

80

21,7

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

80

30,4

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

10

42,2

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,0

240

38,5

 

12,3

780

21,0

Svealands slättbygder

1,8

590

14,6

 

27,1

480

13,8

Götalands skogsbygder

4,2

190

21,7

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

4,2

110

18,7

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

1,1

1 210

11,2

 

15,2

1 360

13,3

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..

2009

1,4

1 390

..

 

1,1

110

..

2008

1,7

1 500

..

 

4,2

150

..

2007

0,9

830

..

 

7,0

300

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.