Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 870

3,9

1 300

5 000

3,9

Uppsala

116

3 670

4,1

9 310

34 200

4,1

Södermanlands

62

4 230

2,6

4 140

17 500

2,6

Östergötlands

68

4 100

4,1

4 090

16 800

5,8

Jönköpings

21

3 890

4,5

1 030

4 000

4,5

Kronobergs

31

4 230

4,9

1 090

4 600

5,5

Kalmar

39

4 290

4,9

1 850

7 900

5,8

Gotlands

60

5 020

2,1

3 580

18 000

2,4

Blekinge

22

6 790

1,9

1 280

8 700

1,9

Skåne

136

5 800

1,9

9 090

52 700

1,9

Hallands

80

4 670

3,2

6 160

28 800

3,2

Västra Götalands

209

3 860

2,3

18 960

73 100

2,3

Värmlands

46

4 070

4,5

3 000

12 200

4,5

Örebro

87

4 200

3,2

7 510

31 500

3,2

Västmanlands

97

3 790

2,8

7 200

27 300

2,8

Dalarnas

25

2 930

8,3

1 680

4 900

8,3

Gävleborgs

22

3 330

8,1

1 450

4 800

8,9

Västernorrlands

4

..

..

110

..

..

Jämtlands

4

..

..

30

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

2

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

172

5 770

1,5

10 860

62 700

1,6

Götalands mellanbygder

131

5 190

2,5

8 190

42 500

2,6

Götalands norra slättbygder

224

3 980

2,1

18 480

73 400

2,1

Svealands slättbygder

403

3 980

1,7

30 730

122 300

1,7

Götalands skogsbygder

131

3 710

3,5

8 540

31 700

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

63

3 300

6,1

4 800

15 800

6,1

Nedre Norrland

29

3 080

8,5

1 270

3 900

9,6

Övre Norrland

2

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

1 155

4 300

1,0

83 140

357 500

1,1

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 220

.

53 250

222 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.