Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

140

..

..

Uppsala

25

4 880

3,2

1 180

5 700

3,2

Södermanlands

14

..

..

560

..

..

Östergötlands

52

6 600

2,8

2 870

18 900

2,8

Jönköpings

-

..

..

40

..

..

Kronobergs

4

..

..

60

..

..

Kalmar

18

..

..

520

..

..

Gotlands

24

5 380

7,9

900

4 800

7,9

Blekinge

4

..

..

140

..

..

Skåne

167

7 080

2,1

12 260

86 800

2,1

Hallands

8

..

..

200

..

..

Västra Götalands

38

5 160

4,4

2 080

10 700

4,4

Värmlands

4

..

..

160

..

..

Örebro

5

..

..

390

..

..

Västmanlands

5

..

..

240

..

..

Dalarnas

7

..

..

300

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

110

7 210

2,1

6 030

43 500

2,1

Götalands mellanbygder

103

6 410

3,2

7 390

47 400

3,2

Götalands norra slättbygder

82

6 150

2,5

4 600

28 300

2,5

Svealands slättbygder

60

4 960

2,3

2 600

12 900

2,3

Götalands skogsbygder

17

..

..

950

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

420

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

385

6 350

1,5

22 010

139 800

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 570

.

27 370

153 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.