Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

76

3 810

3,4

9 700

36 900

3,4

Uppsala

190

3 960

2,1

32 640

129 100

2,1

Södermanlands

131

3 910

4,2

13 940

54 600

4,3

Östergötlands

192

4 980

2,7

17 180

85 500

2,9

Jönköpings

65

3 070

6,2

5 360

16 500

7,9

Kronobergs

38

3 780

6,2

2 120

8 000

7,7

Kalmar

124

4 490

3,0

9 990

44 900

3,9

Gotlands

134

4 900

2,6

13 840

67 900

2,8

Blekinge

60

4 740

3,1

3 680

17 400

3,2

Skåne

507

6 350

1,0

84 640

537 700

1,0

Hallands

136

5 020

2,3

23 920

120 000

2,4

Västra Götalands

352

4 430

2,2

60 560

268 000

2,2

Värmlands

90

3 670

6,3

11 670

42 800

6,3

Örebro

119

3 900

3,3

16 930

65 900

3,3

Västmanlands

135

3 520

4,0

19 900

70 100

4,1

Dalarnas

66

2 770

5,0

8 460

23 500

5,1

Gävleborgs

71

2 440

5,2

9 600

23 400

5,9

Västernorrlands

42

1 510

8,8

3 530

5 300

9,5

Jämtlands

35

1 840

8,5

2 140

3 900

8,8

Västerbottens

59

1 960

7,6

7 560

14 800

8,4

Norrbottens

45

1 430

10,4

3 920

5 600

10,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

449

6 390

0,9

75 450

481 800

0,9

Götalands mellanbygder

398

5 310

1,8

46 140

245 100

1,9

Götalands norra slättbygder

432

4 900

1,5

62 830

308 100

1,5

Svealands slättbygder

685

3 900

1,5

98 050

382 200

1,5

Götalands skogsbygder

300

3 580

3,3

33 820

121 000

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

158

2 840

3,5

18 450

52 400

3,5

Nedre Norrland

140

2 190

5,0

14 850

32 600

5,4

Övre Norrland

105

1 830

6,5

11 580

21 200

6,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

2 667

4 550

0,8

361 130

1 643 500

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 300

.

329 370

1 416 600 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.