Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

370

..

..

Uppsala

13

..

..

1 580

..

..

Södermanlands

20

3 100

11,6

790

2 400

20,8

Östergötlands

34

3 140

8,5

1 920

6 000

13,1

Jönköpings

17

..

..

1 160

..

..

Kronobergs

3

..

..

130

..

..

Kalmar

12

..

..

770

..

..

Gotlands

9

..

..

410

..

..

Blekinge

5

..

..

170

..

..

Skåne

13

..

..

570

..

..

Hallands

10

..

..

380

..

..

Västra Götalands

84

2 940

5,6

6 720

19 700

10,1

Värmlands

12

..

..

610

..

..

Örebro

8

..

..

400

..

..

Västmanlands

8

..

..

590

..

..

Dalarnas

5

..

..

230

..

..

Gävleborgs

5

..

..

170

..

..

Västernorrlands

6

..

..

160

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

9

..

..

180

..

..

Norrbottens

6

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

480

..

..

Götalands mellanbygder

23

4 040

6,1

1 190

..

..

Götalands norra slättbygder

74

3 210

6,0

5 050

16 200

10,7

Svealands slättbygder

57

2 490

10,3

3 960

9 900

12,1

Götalands skogsbygder

69

2 770

6,3

4 580

12 700

13,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

2 730

8,7

1 600

4 400

23,2

Nedre Norrland

13

..

..

350

..

..

Övre Norrland

15

..

..

290

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

288

2 970

3,5

17 710

52 500

6,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009 

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 160

.

20 550

64 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.