Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012

JO 19 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2012. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2012. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

680

..

..

Uppsala

50

2 510

6,5

1 920

4 800

6,5

Södermanlands

31

1 760

9,0

870

1 500

9,4

Östergötlands

58

3 100

5,9

2 100

6 500

5,9

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

..

..

Kalmar

32

4 250

2,7

760

3 200

2,7

Gotlands

39

4 450

4,1

1 010

4 500

4,1

Blekinge

2

..

..

30

..

..

Skåne

12

..

..

470

..

..

Hallands

6

..

..

180

..

..

Västra Götalands

57

2 440

8,4

1 940

4 700

8,4

Värmlands

8

..

..

220

..

..

Örebro

28

2 280

5,1

980

2 200

5,1

Västmanlands

37

1 400

7,9

1 270

1 800

8,0

Dalarnas

11

..

..

210

..

..

Gävleborgs

4

..

..

90

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

410

..

..

Götalands mellanbygder

75

4 410

2,6

1 940

8 600

2,6

Götalands norra slättbygder

95

2 910

5,1

3 480

10 100

5,1

Svealands slättbygder

165

2 010

3,7

5 700

11 500

3,8

Götalands skogsbygder

20

2 430

12,4

500

1 200

12,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

1 210

12,8

720

900

13,1

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2012

395

2 730

3,0

12 740

34 800

3,0

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009 

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 730

.

15 770

42 600

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3)  För åren 2007–2011 redovisas slutlig bärgad skörd.