Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

JO 19 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Skörd 2015. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring rape. Harvest in 2015. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

390

..

..

Uppsala

19

..

..

560

..

..

Södermanlands

9

..

..

420

..

..

Östergötlands

11

..

..

330

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

4

..

..

130

..

..

Gotlands

19

..

..

590

..

..

Blekinge

-

..

..

20

..

..

Skåne

7

..

..

230

..

..

Hallands

12

..

..

370

..

..

Västra Götalands

20

1 830

4,6

620

1 100

4,6

Värmlands

8

..

..

190

..

..

Örebro

10

..

..

320

..

..

Västmanlands

8

..

..

240

..

..

Dalarnas

3

..

..

70

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

380

..

..

Götalands mellanbygder

24

2 450

8,9

740

1 800

8,9

Götalands norra slättbygder

23

1 930

5,8

740

1 400

5,8

Svealands slättbygder

62

2 140

3,1

2 060

4 400

3,1

Götalands skogsbygder

15

..

..

390

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

190

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

2

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

143

2 040

2,9

4 510

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 850

.

36 460

67 900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik.