Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Winter triticale. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Riket

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

%

2019

116

6 460

3,0

27 160

175 500

3,3

20182)

343

4 020

1,9

15 970

64 200

2,0

2017

473

5 970

1,2

25 170

150 300

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,3

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För år 2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete. För övriga år redovisas slutlig statistik för höstrågvete.

3) Areal skördad som grönfoder ingår inte.