Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Vårrågvete. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Spring triticale. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Riket

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

%

2019

6

..

..

..

..

..

20182)

33

2 430

5,7

1 130

2 700

12,3

2017

46

3 490

7,2

1 780

6 200

8,1

2016

59

3 770

4,3

2 650

10 000

5,5

2015

70

3 640

6,8

3 450

12 500

7,3

2014

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 2015-2018 redovisas slutlig statistik för vårrågvete. För 2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete, se tabell 7.

3) Areal skördad som grönfoder ingår inte.