Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Ärter. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Peas. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

3 070

1,9

1 450

4 400

1,9

Uppsala

124

3 610

1,9

4 520

16 300

1,9

Södermanlands

43

2 840

3,3

1 270

3 600

3,2

Östergötlands

82

4 080

2,1

2 730

11 100

2,1

Jönköpings

3

..

..

50

..

..

Kronobergs

-

..

..

0

..

..

Kalmar

24

3 430

3,6

570

2 000

3,6

Gotlands

61

3 430

2,5

1 800

6 200

2,5

Blekinge

5

..

..

80

..

..

Skåne

26

3 360

5,8

1 050

3 500

5,8

Hallands

7

..

..

150

..

..

Västra Götalands

81

3 300

3,7

2 310

7 600

4,0

Värmlands

25

2 580

2,5

560

1 400

4,5

Örebro

45

3 430

3,4

1 190

4 100

3,5

Västmanlands

66

2 910

4,0

1 900

5 500

4,0

Dalarnas

28

2 510

5,3

560

1 400

5,3

Gävleborgs

11

..

..

290

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

3 500

6,6

730

2 600

6,6

Götalands mellanbygder

97

3 450

2,0

2 820

9 700

2,0

Götalands norra slättbygder

145

3 810

2,2

4 460

17 000

2,4

Svealands slättbygder

328

3 310

1,3

10 560

34 900

1,3

Götalands skogsbygder

16

..

..

510

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

55

2 520

3,9

1 350

3 400

3,9

Nedre Norrland

2

..

..

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

664

3 390

1,0

20 490

69 400

1,0

2018

673

2 260

1,1

21 670

48 900

1,3

2017

746

3 450

1,0

23 860

82 200

1,1

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 260

0,5

21 510

70 700

0,5


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.