Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Åkerbönor. Skörd 2019. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Field beans. Harvest in 2019. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

120

..

..

Uppsala

11

..

..

620

..

..

Södermanlands

16

..

..

700

..

..

Östergötlands

62

3 680

3,4

2 830

10 400

3,6

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

8

..

..

160

..

..

Gotlands

10

..

..

330

..

..

Blekinge

7

..

..

190

..

..

Skåne

46

4 000

2,3

2 840

11 400

2,3

Hallands

45

3 070

4,1

1 420

4 400

4,1

Västra Götalands

143

3 210

4,0

7 070

22 700

4,0

Värmlands

15

..

..

580

..

..

Örebro

10

..

..

480

..

..

Västmanlands

21

3 470

6,0

800

2 800

6,0

Dalarnas

2

..

..

30

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

75

3 650

2,5

3 050

11 100

2,5

Götalands mellanbygder

28

3 430

5,5

1 250

4 300

5,5

Götalands norra slättbygder

176

3 470

3,2

8 720

30 200

3,2

Svealands slättbygder

74

2 970

4,8

3 250

9 600

4,8

Götalands skogsbygder

39

2 740

7,5

1 640

4 500

7,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

280

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

401

3 320

1,9

18 190

60 400

1,9

2018

506

1 330

2,6

26 290

34 800

3,4

2017

545

3 590

1,7

30 490

109 400

1,8

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,5

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 130

0,9

26 030

81 700

1,0


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.