Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-02-23

Rekommendationer med anledning av utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien

Den 20 februari 2001 konstaterades utbrott av mul- och klövsjuka i Storbritannien. De infekterade djuren inkom till ett slakteri i Essex och härstammar från två gårdar i Buckinghamshire och Isle of Wight. Orsaken till utbrottet är ännu inte klarlagd. Mul- och klövsjuka är en mycket smittsam djursjukdom som drabbar klövbärande djur. Viruset innebär ingen hälsorisk för människor.

EU-kommissionen fattade den 21 februari beslut om att inga klövbärande djur och de flesta produkter från dessa, får sändas från Storbritannien till andra länder inom EU.

Följande rekommenderas för att undvika smittspridning till Sverige:

Fakta om mul- och klövsjuka:
Mul- och klövsjuka är en virusorsakad djursjukdom som drabbar klövbärande djur som nötkreatur, svin, får och getter. Den är mycket smittsam och medför stora ekonomiska konsekvenser. Sjukdomen sprids genom kontakt mellan djur, vinden (viss sträcka), kött och köttprodukter (även frysta), vissa djurprodukter som ej är behandlade, transporter, redskap, stövlar, kläder m.m.

Symptomen skiljer mellan olika djurslag:
- Nötkreatur får till en början vanligen hög feber, nedsatt aptit och mjölkproduktionen upphör. Inom någon dag utvecklas blåsor i munhålan och på tungan samt mellan klövar och på spenar. Djuren saliverar mycket och vill inte äta.
- Grisar har vanligen mildare symptom, ofta endast i form av hälta som orsakas av de smärtande blåsorna mellan och kring klövarna.
- Får har även de oftast hälta som enda symptom.

Sverige har inte haft utbrott av mul- och klövsjuka sedan 1966. Sjukdomen är anmälningspliktig och du är skyldig att anmäla misstanke om smitta till veterinär.

Kontaktpersoner:
Robert ter Horst, biträdande enhetschef på smittskyddsenheten, telefon 036 - 15 53 64
Mariann Sköld, handläggare på smittskyddsenheten, telefon 036 - 15 51 37

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.