Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-14

Hästtransporten från Irland släpptes in helt enligt gällande regler

Måndagen den 12 mars släpptes en transport med hästar från Irland in i Sverige, helt enligt gällande regler. Transporten har ifrågasatts ur smittskyddssynpunkt.

Hästtransporten kom ifrån Irland som är fritt från mul- och klövsjuka. Resvägen till Sverige gick genom Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Transporten stoppades av tullen i Trelleborg och Jordbruksverket kontaktades eftersom tullen var osäker på vad som gällde. Jordbruksverket konstaterade då att transporten uppfyllde gällande krav för att komma in i landet:

· Transporten kom ifrån ett land utan mul- och klövsjuka

· Hästarna transporterades (transiterades) enbart genom Storbritannien och därmed betraktas transporten som andra fordon, t.ex. personbilar

· Dokumentation från resan är kontrollerad och visar att transporten inte stannade i Storbritannien

· Hästarna har inte varit i kontakt med smittade djur

· Transporten desinfekterades vid ankomst i hamnen i Nederländerna

· Transporten uppfyllde EU:s transportkrav

· Hästar omfattas inte av de generella restriktioner som finns för att transportera klövbärande djur. Hästar kan inte få mul- och klövsjuka.

Den aktuella transportören har uppmanats att direkt vid hemkomst desinfektera transporten och förstöra hö och halm som använts. Eftersom transporten åkt genom Nederländerna och Tyskland har den vid dessa gränser bedömts uppfylla gällande krav. Den har därmed fått passera.

- Vår bedömning är att transporten skett utan risk för smittspridning. Därför har den släppts in i Sverige, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket.

Klövbärande djur får fortfarande transporteras efter särskilt tillstånd. Detta gäller även transport mellan länder utan mul- och klövsjuka.

Kontaktpersoner:

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, 036-15 58 10, 070-645 27 68

Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 53 64, 070-326 93 72

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.