Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-04-20

Ökad rörlighet för djurtransporter

 

Jordbruksverket inför nu lättnader i reglerna för djurtransporter efter beslut i EU-komissionen. Transporter av djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka är tillåtna då länsstyrelsen ger sitt tillstånd. De olika fall då tillstånd kan ges är följande:

 

·        transport till slakteri för omedelbar slakt

·        transport till en tillfällig omlastningplats* för omlastning till transportfordon för transport till slakteri eller till en gård för uppfödning för slakt

·        transport till av länsstyrelsen godkänd samlingsplats* för vidare transport till slakteri

·        transport till annan gård

·        transport till av länsstyrelsen godkänd samlingsplats och därifrån till en gård för uppfödning för slakt. För nötkreatur och svin gäller att de från samlingsplatsen får skickas till högst sex andra gårdar.

·        transport till godkänd samlingsplats för gruppering av djur som ska vidare till sambete

 

Djuren ska ha befunnit sig på den ursprungliga gården 30 dagar före transporten eller sedan födelsen. Inga djur, som är mottagliga för mul- och klövsjuka, får ha tillförts gården de senaste 30 dagarna, när det gäller gårdar med svin är perioden 15 dygn.

 

Irland hävde under torsdagen sina restriktioner för export och transporter och är nu helt öppet. Frankrike är öppet, förutom regionerna Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis och Val d´Oise, där restriktionerna fortfarande gäller. När det gäller införsel av kött- och mejeriprodukter är det alltså nu helt fritt från Irland, men från Frankrike undantas de ovan nämnda franska regionerna. Vid införsel från delvis smittade länder måste produktens ursprung intygas.

 

Kontaktpersoner:

Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 53 64, 070-326 93 72

Bengt Larsson, handläggare på smittskyddsenheten, telefon 036-15 62 01, 070-290 38 17

Torbjörn Wallgren, handläggare på smittskyddsenheten, telefon 036-15 60 45
Anna Olsson, informationschef, 036-15 60 11, 070-604 06 21 

*) Med omlastningsplats menas att en djurtransport kan hämta djur från flera gårdar förutsatt att djurägaren tar med djuren till en omlastningsplats vid transportvägen. Tillstånd för detta ges av Länsstyrelsen och länsveterinär avgör vad som är en bra plats för omlastning.

*) Med samlingsplats menas en av länsstyrelsen godkänd plats för uppsamling av djur för vidare transport till uppfödning för slakt eller gruppering av djuren för transport till sambete. Länsveterinär avgör vad som är en bra plats för samlingsplats.

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-04-20.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.